Hoe vaak gaan Nederlanders naar de tandarts?

Tandartsen raden aan om minimaal één, maar eigenlijk twee keer per jaar op controle te komen. Bij de meeste tandartsen is het zelfs standaard dat je om de zes maanden een controlebeurt krijgt, tenzij de tandarts aangeeft dat er meer tijd tussen de controles mag zitten. Maar hoe vaak gaan we in werkelijkheid eigenlijk naar de tandarts?

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat bijna 80 procent van de bevolking minsten één keer per jaar de tandarts bezoekt. In totaal kregen alle tandartsen in Nederland in 2017 jaar bijna 40 miljoen consulten. In bijna tweederde van de gevallen ging het om een periodieke controle. De rest van de behandelingen bestond uit meer uitgebreide behandelingen, zoals het verwijderen van tandsteen, het vullen of trekken van tanden en/of kiezen of het maken van een kroon of brug.

Grafiek 1 laat zien dat vooral veel 75-plussers en baby’s van 0 tot 4 jaar niet jaarlijks naar de tandarts gaan. De verklaring hiervoor is simpel: de meeste tandartsen raden ouders aan om pas met hun baby naar de tandarts te gaan wanneer ze een volledig gebit hebben. De meeste kinderen gaan daarom ook pas vanaf hun vierde regelmatig naar de tandarts. Onder de 75-plussers bevindt zich daarentegen een grote groep met een kunstgebit.

Uit de cijfers blijkt verder dat er weinig tot geen verschil tussen hoe vaak mannen en vrouwen naar de tandarts gaan. 

Tandarts en zorgverzekering

Of je zorgverzekering een tandartsbezoek vergoedt, is van een aantal factoren afhankelijk. Voor kinderen tot 18 jaar wordt tandheelkundige zorg vaak vergoed. Het gaat hierbij dan om de meest voorkomende zorg, zoals controles, tandsteen verwijderen en het vullen van gaatjes. Volwassen kunnen slechts in enkele gevallen terugvallen op het basispakket. Dit is namelijk alleen het geval wanneer er een zeer ernstige stoornis of afwijking in de mond is. In de polisvoorwaarden van je basispakket lees je wanneer deze precies dekking biedt voor tandartskosten.

Biedt het basispakket van je zorgverzekering niet of onvoldoende dekking voor tandheelkundige kosten? Dan kun je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Ook hierbij geldt dat voorwaarden en dekking per verzekeraar enorm kunnen verschillen. Je zorgverzekering vergelijken op Geld.nl kan je dus veel geld besparen.

Advertenties
%d bloggers liken dit: