Aantal ziekenhuizen in Nederland

Een groot aantal fusies heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat het aantal ziekenhuizen in Nederland afneemt. En de fusies die voor de komende jaren zijn aangekondigd, zorgen ervoor dat het aantal ziekenhuis alleen maar verder daalt. Maar hoeveel ziekenhuizen zijn er in Nederland?

Hoeveel ziekenhuizen in Nederland?

Op internet circuleren verschillende cijfers over het aantal ziekenhuizen in Nederland. Dehardecijfers baseert zich in dit artikel op officiële cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Deze organisaties kijken naar het aantal zelfstandige ziekenhuis. Eén zelfstandig ziekenhuis kan meerdere locaties hebben, maar wordt in deze cijfers als één ziekenhuis weergegeven. Het gaat hier alleen om algemene ziekenhuizen en Universitaire Medische Centra, niet om revalidatie-instellingen, epileptische centra en dergelijke.

De cijfers laten zien dat het aantal ziekenhuizen sinds 2005 met bijna 15 procent is afgenomen. Dit is voornamelijk te danken aan een groot aantal fusies. Zo fuseerden in de loop der jaren onder meer:

  • Het St. Lucas Ziekenhuis en het Delfzicht ziekenhuis (2008).
  • Het Oosterschelde Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Walcheren (2010)
  • Gemini ziekenhuis en Medisch Centrum Alkmaar (2014)

In 2017 is het aantal ziekenhuizen weer gestegen. In onderstaande grafiek zie je het verloop van het aantal ziekenhuizen van de afgelopen jaren. In 2017 waren er in totaal 114 ziekenhuizen in Nederland.Aantal ziekenhuizen

Aantal ziekenhuizen zal verder dalen

Het kabinet moedigt ziekenhuizen op grote schaal aan om te fuseren. Hierbij is de gedachte dat de bundeling van specialistische kennis tot een hogere kwaliteit zorg leidt. Critici beweren echter dat de fusie het publieke belang beschadigen.

Zo vrezen zorgverzekeraars dat bij te veel fusies de concurrentie in het geding komt. Zij vragen zich af of ze ook na de fusie de belangen van verzekerden op het gebied van prijs en kwaliteit van hun ziektekostenverzekering kunnen waarborgen.

Zorg ziekenhuis en zorgverzekering

Medisch specialistische zorg in het ziekenhuis wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wel betaal je een eigen risico. Omdat iedere basisverzekering hetzelfde vergoedt, kies je gerust voor de goedkoopste zorgverzekering.

Advertenties
%d bloggers liken dit: