Gemiddelde inflatie Nederland

Wanneer geld minder waard wordt doordat de prijzen stijgen, is er sprake van inflatie. Inflatie wil dus eigenlijk zeggen dat je op een bepaald moment met dezelfde hoeveelheid geld minder goederen en diensten kunt kopen dan op een moment daarvoor. Wanneer de lonen procentueel minder snel stijgen dan de prijzen, neemt je koopkracht dus af.

Maandelijks publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek het inflatiecijfer van Nederland. In dit artikel geven we een overzicht van de inflatieontwikkeling in Nederland, ook wel consumentenprijsindex genoemd, van midden jaren 90 tot nu.

Inflatie ontwikkeling Nederland

Inflatie betekent volgens het CBS ‘de procentuele jaar-op-jaar ontwikkeling van de consumentprijsindex. De inflatie geeft aan hoeveel duurder of goedkoper het leven voor een gemiddeld huishouden in Nederland is geworden in een jaar tijd’.

De gemiddelde inflatie in Nederland van 1994 t/m 2015 komt uit op ruim 2,05 procent. In onderstaande grafiek zie je de ontwikkeling van de inflatie van de afgelopen 20 jaar.

Ontwikkeling-inflatie

Toelichting gemiddelde inflatie ontwikkeling

De gemiddelde inflatie bedroeg in 2015 0,6 procent. Dat is de laagste inflatie in ruim 25 jaar. Veel producten en diensten waar consumenten hun geld aan uitgeven zijn in 2015 dus nauwelijks in prijs gestegen.

Opvallend in bovenstaande grafiek is de enorme piek in 2001. In dat jaar bedroeg de inflatie maarliefst 4,5 procent. Deze piek valt tegelijkertijd met de introductie van de euro. Toch is de euro niet de hoofdoorzaak van de fors toegenomen inflatie. De inflatie in dat jaar is namelijk voor meer dan de helft toe te schrijven aan een aantal specifieke oorzaken, zoals onder meer de verhoging van het hoge btw-tarief (van 17,5 naar 19 procent), de prijsstijgingen van elektriciteit en gas, huurstijgingen, de ontwikkeling van de autobrandstofprijzen, problemen op de vleesmarkt en slechte oogsten.

Let op: Inflatie zorgt ervoor dat het rendement van je spaargeld daalt. Welke factoren nog meer je rendement beïnvloeden en hoe je een zo hoog mogelijk rendement kunt behalen, lees je hier.

Historische inflatiecijfers

Hieronder vind je enkele opvallende historische inflatiecijfers:

  • Tijdens de monetaire crisis in Duitsland in 1923 bedroeg de inflatie per maand ongeveer 2.500 procent. Hierdoor moesten Duitsers voor een brood miljarden mark op tafel leggen.
  • Tijdens de financiële crisis in Argentinië in de jaren ’90 liep de inflatie op tot 3.000 procent. De regering besloot hierop om alle banksaldi te bevriezen. Argentijnen konden elke maand slechts hun maandsalaris opnemen.
  • Een meer recent voorbeeld is de hyperinflatie in Zimbabwe. Volgens de Zimbabwaanse regering liep de inflatie in juli 2008 op naar 2,2 miljoen (!) procent, maar volgens wetenschappers lag de inflatie nog veel hoger.
  • In Japan was er van 2009 t/m 2012 sprake van een negatieve inflatie, oftewel deflatie. Het geld werd daar juist meer waard. Zo bedroeg in 2009 de gemiddelde inflatie -1,34 procent.
Advertenties
%d bloggers liken dit: