Hoeveel spaargeld mag je belastingvrij hebben?

Elk jaar op 1 januari peilt de Belastingdienst je eigen vermogen in box 3, waarover je in mei van het volgende jaar vermogensrendementsheffing betaalt. Je eigen vermogen bestaat naast je spaargeld uit beleggingen, een eventuele tweede woning en wordt verminderd met je schulden. Het eerste gedeelte van je eigen vermogen is echter vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Dit bedrag noem je het heffingsvrij of vrijgesteld vermogen. In dit artikel lees je hoeveel eigen vermogen je dit jaar en voorgaande jaren belastingvrij mocht hebben.

Hoeveel spaargeld is belastingvrij?

In 2016 bedraagt het heffingsvrij vermogen 24.437 euro per persoon. Dat wil zeggen dat voor fiscale partners een dubbel heffingsvrij vermogen van 48.874 euro geldt.

Het heffingsvrij vermogen is sinds het begin van deze eeuw flink toegenomen. In 2001 bedroeg het heffingsvrij vermogen namelijk nog 38.785 gulden, of terwijl 17.600 euro. Dit bedrag nam door de jaren heen geleidelijk aan toe, totdat het vanaf 2012 drie jaar lang stabiel bleef op 21.139 euro. In onderstaande grafiek zie je hoe de hoogte van het heffingsvrij vermogen zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.

Ontwikkeling-heffingvrij-eigen-vermogen

Hoeveel geld op spaarrekening belastingvrij en hoe kan ik dit verhogen?

Naast de algemene vrijstelling maak je in sommige gevallen aanspraak op een extra vrijstelling. Dit is bijvoorbeeld het geval bij groene spaarproducten of groene beleggingen met groencertificaat, wanneer je spaart voor een uitvaart- of overlijdensrisicoverzekering en wanneer je aanvullend pensioen opbouwt via een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening. Daarnaast komen personen met de AOW-gerechtigde leeftijd in aanmerking voor de ouderentoeslag, waardoor het heffingsvrij vermogen stijgt. Hier vind je een overzicht van alle extra vrijstellingen voor de vermogensrendementsheffing.

Hoeveel geld mag je belastingvrij hebben en hoe hoog is de vermogensrendementsheffing?

Over het eigen vermogen dat op 1 januari 2016 hoger is dan 24.437 euro, betaal je dus belasting (mits je in aanmerking komt voor een extra vrijstelling). Deze vermogensrendementsheffing bedraagt 1,2 procent. Dit percentage komt als volgt tot stand: de Belastingdienst gaat er vanuit dat je jaarlijks 4 procent rendement behaalt over je eigen vermogen in box 3. Over dit rendement heffen zij 30 procent belasting, wat neer komt op 1,2 procent.

Op dit moment ligt de hoogste rente op een spaarrekening ver beneden de vier procent en ook bij beleggen is een dergelijk rendement lang niet gegarandeerd. Toch blijft de Belastingdienst (voorlopig) vasthouden aan de vermogensrendementsheffing van 1,2 procent.

Advertenties
%d bloggers liken dit: