Aantal abortussen in Nederland per jaar

Sinds in 1971 de eerste abortuskliniek in Nederland haar deuren opende, laten duizenden vrouwen per jaar een abortus uitvoeren. Je komt echter niet zomaar in aanmerking voor een abortusbehandeling. De wet schrijft namelijk dat de zwangerschap niet verder dan 24 weken mag zijn. Bovendien moet er meestal minimaal 5 dagen zitten tussen het eerste gesprek met de arts en de abortusbehandeling. Dit geldt niet wanneer de vrouw minder dan 16 dagen over tijd is.

Nederland kent op dit moment 16 speciale abortusklinieken. Maar hoeveel abortussen worden er jaarlijks uitgevoerd?

Hoeveel abortussen per jaar in Nederland?

Het aantal vrouwen dat in Nederland een abortusbehandeling laat uitvoeren, is de afgelopen jaren tamelijk stabiel. In 2014 werden er in totaal 30.361 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd, 240 minder dan de 30.601 abortussen in 2013. Van de 30.361 abortussen die in 2014 werden uitgevoerd, betrof het in ruim 12 procent van de gevallen vrouwen die in het buitenland woonden, maar voor de abortus naar Nederland kwamen.

Sinds het begin van deze eeuw daalt het aantal abortussen in Nederland jaarlijks. Zo bedroeg het aantal abortussen in 2000 nog 33.335. In onderstaande grafiek zie je hoe het aantal abortussen in Nederland zich de laatste jaren ontwikkeld heeft. De grafiek is gebaseerd op cijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Aantal-abortussen.jpg

Abortuscijfer

Naast het aantal abortussen maakt de Inspectie voor de Gezondheidszorg jaarlijks ook het abortuscijfer en de abortusratio bekend. Het abortuscijfer is het aantal abortussen per 1.000 in Nederland wonende vrouwen tussen de 15 en 45 jaar. Dit cijfer kwam in 2014 uit op 8,5.

Kosten abortus vergoed?

De meeste vrouwen kiezen ervoor om de abortus te laten uitvoeren in één van de abortusklinieken in ons land. Vrouwen die in een kliniek de abortus laten uitvoeren, krijgen de kosten vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Andere vrouwen kiezen er echter voor de abortus in een ziekenhuis te laten uitvoeren. In dat geval vergoedt de basiszorgverzekering de kosten van de behandeling. Je betaalt dan dus wel een deel van de kosten zelf, indien je dat jaar nog niet het volledige eigen risico hebt volgemaakt.

Advertenties
%d bloggers liken dit: